Gitek Sport abonnementsvoorwaarden

 1. Ik geef mij op als lid van Gitek Sport. Het is mij bekend dat een jaarabonnement 1 jaar loopt en ingaat per de eerste van de nieuwe maand. Indien ik mijn jaarabonnemeent niet 1 maand voor vervaldatum schriftelijk opzeg, zal dit abonnement met 1 jaar worden verlengd.
 2. Voor de abonnementen korter dan 12 maanden, geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op een restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan het jaarabonnement stilgelegd worden. Dit is alleen mogelijk door het overleggen van een doktersverklaring, en kan nooit met terugwerkende kracht. Bij verhuizing (buiten een straal van 10km) kan het abonnement stilgelegd worden door het overleggen van een uitreksel van het Bevolkingregister van de nieuwe gemeente.
 4. Gitek Sport adviseert indien u gezondheidsklachten heeft of als u geruimte tijd niets aan sport heeft gedaan uw huisarts te raadplegen. U kunt bij Gitek sport een fittest doen, deze test zorgt ervoor dat u een trainingsprogramma op maat krijgt. De fittest is geen keuring maar een instrument om uw conditieniveau te meten. Wij meten niet uw gezondheid.
 5. Eventuele prijsstijgingen van de abonnementen kunnen 1x per jaar worden doorgevoerd per vervaldatum van het lidmaatschapscontract. Voor leden met een abonnement korter dan 1 jaar zal een prijsstijging 2 maanden voor ingang van de prijsstijging worden gepubliceerd. Indien u niet accoord gaat met de prijsstijging kunt u met in achtneming van de gebruikelijke opzegtermijn uw abonnement schriftelijk beindigen. Als door u niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging geaccepteerd en zal deze automatisch worden doorgevoerd.
 6. Tijdens de zomerperiode gelden er bij Gitek Sport beperkte openingstijden.
 7. Abonnementsgelden worden per automatische incasso vooruitbetaald. Het abonnementsgeld kan niet worden terugbetaald.
 8. Indien u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 kalenderdagen de tijd om uw bank of giro opdracht te geven het bedrag terug te storten.
 9. Indien er betalingsachterstanden zijn en u geen gehoor geeft aan onze herinneringen, zullen wij de betalingen uit handen geven aan onze incasso-partner.
 10. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 11. U blijft verantwoordelijk voor adreswijzigingen en wijziging van bankgegevens. U dient deze schriftelijk door te geven aan Gitek Sport.
 12. Mutaties kunnen uitsluitend worden ingediend voor de 25ste van de maand.
 13. Gitek Sport of een van haar personeelsleden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak ook.
 14. Gitek Sport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte kleding of andere voorwerpen.

Huis- en gedragsregels

 • Gedraag u netjes en vermijd overlast.
 • Leg altijd een handdoek op de toestellen en matten.
 • Draag schoon schoeisel, alleen binnenschoenen zonder zwarte zolen zijn toegestaan.
 • Draag gepaste kleding, haltershirts zijn verboden.