Geachte Spinners,

Het einde van de zomer nadert langzaam. Dit houdt in dat de lessen weer drukker worden. De lessen op de dinsdagavond en vrijdagavond beginnen vol te raken. Om de veiligheid van onze leden te waarborgen omtrent het corona virus is 1,5 meter afstand belangrijk. We hebben in overleg met Falko afgesproken dat er vanaf oktober op de donderdagavond één extra spinning les bijgevoegd wordt aan ons rooster. Niet zoals eerder werd vermeld op vrijdagavond na de les van 19.00 uur. Belangrijk om te vermelden is dat deze les bedoeld is om de spinners te verspreiden en zo de drukte van de dinsdagavond en vrijdagavond te verminderen. Het is niet de bedoeling dat je de dinsdag- of vrijdagavond komt en de donderdagavond.

De les start op donderdag 1 oktober om 19.00 uur. Heb je interesse in deze les van Falko? Meld je dan vanaf nu aan via de Virtuagym App, via één email naar giteksport@home.nl of meld het bij iemand van het baliepersoneel.

Bent u verhinderd voor een les? Vergeet u dan niet af te melden.